Idea hnutí

Naším cílem je obecně aktivnější Krásná a její obyvatelé, kdy vzorem a iniciátory by mělo být v prvé řadě vedení obce, v druhé řadě pak naše uskupení. Aktivní jedince a skupiny v obci máme, je ale potřeba je zkoordinovat, vlastním přístupem jim jít naproti a navzájem spolupracovat.

Náplní práce našich členů by měla být dlouhodobá činnost v zájmu plnění navrženého strategického programu, kdy jejím výsledkem by měly být jednak informace a podklady v konkrétních bodech pro vedení obce a jednak aktivity podněcující zájem o dění v obci mezi jejími obyvateli.

 

Naše základní principy

1. Ne jednotlivci, ale skupina

Kandidátní listina je složena z lidí, kteří chtějí být aktivní bez ohledu na vlastní výsledek ve volbách. Potřebujeme mít své zástupce ve vedení obce, avšak zbytek kandidátů se nestáhne do ústraní, ale bude dál pracovat v rámci širší skupiny sdružení.

 

2. Paralelní práce a následně spolupráce

Výsledkem činnosti by měly být do značné míry připravené návrhy řešení konkrétních bodů v rámci okruhů našeho programu, které budou předkládány zastupitelstvu obce.

 

3. Rozvoj obce

Náš program ukazuje mnoho oblastí, ve kterých by se naše obec mohla posunout. Občané rovněž musí vědět, co se v obci podařilo a v případě nezdaru musí znát důvod.

 

4. Alternativa pro voliče

Chceme být odpovědí na otázku: “Koho jiného?” Jsme aktivnější, komunikativnější, týmovější, využívající moderní komunikační a organizační technologie. V případě úspěchu ve volbách jsme připraveni obec vést.

 

5. NE antikampaň, NE revoluce

Předvolební kampaň nechceme vést útočně, nechceme vyčítat neúspěchy. Nejde nám o povolební revoluci, kdy by v obci nezůstal kámen na kameni, ale chceme naopak spolupracovat a docílit táhnutí za jeden provaz.

 

info@zakr.cz